Araştırma - İnceleme

Araştırma - İnceleme


Dünyada ve Türkiye’de Muhafazakarlık

Dünyada ve Türkiye’de Muhafazakarlık

İdeolojiler dünyayı anlamlandırmamıza yardımcı olan düşünce sistemleridir. Ancak bu düşünce sistemle..

180,00TL

Iğdır İlinde Seracılık Sektörünün Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Yeşil Ekonomi Modeli Önerisi: Jeotermal Seracılık

Iğdır İlinde Seracılık Sektörünün Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Yeşil Ekonomi Modeli Önerisi: Jeotermal Seracılık

İnsan ve teknoloji enerjiye her geçen gün daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının ..

95,00TL

Kayıtdışı Ekonomi

Kayıtdışı Ekonomi

‘Kayıtdışı Ekonomi’ kitabında dünden bugüne ülkelerin mücadele ettiği önemli bir makroekonomik sorun..

85,00TL

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyum ve İskan Sorunları ve Çözüm Önerileri: Doğu Marmara İlleri Üzerine Bir Araştırma

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyum ve İskan Sorunları ve Çözüm Önerileri: Doğu Marmara İlleri Üzerine Bir Araştırma

21. yüzyılın en büyük sosyal sorunlarından biri olan uluslararası göç, hem gelişmekte olan ülkeleri ..

140,00TL

Azerbaycan Çokkültürlülüğünün Jeopolitiği

Azerbaycan Çokkültürlülüğünün Jeopolitiği

Din, dil, ırk, etnik köken ve milliyet gibi sosyal kimlik sorunlarına dayalı çatışmalar, gelişmişlik..

149,00TL

Yaşayan Su Felsefesi

Yaşayan Su Felsefesi

YAŞAYAN SU felsefesi yolculuğumuzdaki bilgilerimizi sizlerle de paylaştık. Bir sorumluluğu yerine ge..

70,00TL

Dış Ticaret ve Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Dış Ticaret ve Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Küreselleşmenin, bilgi-iletişim teknolojilerinin ve ulaşımın gelişmesiyle, ülkeler arasındaki en etk..

125,00TL

ABD Ulusal Güvenlik Anlayışı ve Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Anlayışı ve Türkiye

İlk kez Çiçero (M.Ö. 106-143) tarafından kullanıldığı iddia edilen ve etimolojik olarak kökeni Antik..

135,00TL

İran Dış Politikasında İmparatorluk Vizyonu: Pers Yayılmacılığı

İran Dış Politikasında İmparatorluk Vizyonu: Pers Yayılmacılığı

Devletlerin kimliklerini tanımlayış biçimleri doğrultusunda ulusal çıkarlarını da tanımladıkları gör..

200,00TL

Türkiye’nin Kamu Borç Yönetiminde Koşullu Yükümlülükler ve Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye’nin Kamu Borç Yönetiminde Koşullu Yükümlülükler ve Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme

Kamu borç yönetiminde genel nitelikli riskler ile mali sürdürülebilirliği tehlikeye atan mali niteli..

165,00TL

Hurufat Defterlerine Göre Lapseki Kazası (E-Kitap)

Hurufat Defterlerine Göre Lapseki Kazası (E-Kitap)

E-Kitaplarımıza erişmek için Google Books, Kobo ve Süreli Kitap web sitelerini ziyaret edebilirsiniz..

0,00TL

Suç ve Sembolleri - Doç. Dr. Ahmet ÖZALP (E-Kitap)

Suç ve Sembolleri - Doç. Dr. Ahmet ÖZALP (E-Kitap)

E-Kitaplarımıza erişmek için Google Books, Kobo ve Süreli Kitap web sitelerini ziyaret edebilirsiniz..

0,00TL

Uluslararası İlişkilerde Teoriler ve Yaklaşımlar (E-Kitap)

Uluslararası İlişkilerde Teoriler ve Yaklaşımlar (E-Kitap)

Uluslararası İlişkilerde Teoriler ve YaklaşımlarBu Akademik Elektronik Kitap çalışması Google Books ..

0,00TL

MİLLİ JEOPOLİTİKA VE JEOSTRATEJİNİN İNŞA ZİHNİYETİ: 21. YÜZYIL TÜRKİYE’Sİ

MİLLİ JEOPOLİTİKA VE JEOSTRATEJİNİN İNŞA ZİHNİYETİ: 21. YÜZYIL TÜRKİYE’Sİ

Çeşitli stratejistler tarafından ortaya atılan jeopolitik ve jeostratejik tezler devletlerin ve mede..

175,00TL

Türk Dernekler Hukukunda Çocuk Dernekleri

Türk Dernekler Hukukunda Çocuk Dernekleri

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi ile çocukların dernek kurma hakkında sa..

105,00TL

Kalkınma Perspektifinden Türk Cumhuriyetleri

Kalkınma Perspektifinden Türk Cumhuriyetleri

Sovyetler Birliği’nden bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Türk Cumhuriyetleri ekonomik kalkınmayı s..

80,00TL

LIFE ON THE EARTH; ALIGNED TO THE SIGNS ON THE GALACTIC SYSTEMS, STARS AND THE PLANETS OF THIS UNIVERSE

LIFE ON THE EARTH; ALIGNED TO THE SIGNS ON THE GALACTIC SYSTEMS, STARS AND THE PLANETS OF THIS UNIVERSE

This book has intended to establish a link in between the life forms that exist on the earth and the..

140,00TL

Muhtasar İbâzî İnanç Esasları

Muhtasar İbâzî İnanç Esasları

Kurucu liderlerinin yaşadıkları süreç dikkate alındığında İbâziyye’nin İslam tarihinde teşekkül eden..

110,00TL

İbâzî Bilgin İmam Câbir b. Zeyd’in Fetvaları - Feteva

İbâzî Bilgin İmam Câbir b. Zeyd’in Fetvaları - Feteva

İmam Câbir b. Zeyd, İbâzî kaynaklar tarafından fırkanın kurucu lideri olarak kabul edilir. Hasan Bas..

95,00TL

Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar:  Çankırı Tuz Mağarası Örneği

Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar: Çankırı Tuz Mağarası Örneği

Kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının en önemli sorunlarından biri, hiç kuşku yok ki, yeterli sağlı..

150,00TL

Salgına Dirençli Kent İçin Sosyal Dirençlilik (Çankırı İli Örneği)

Salgına Dirençli Kent İçin Sosyal Dirençlilik (Çankırı İli Örneği)

Yüksek düzeyde eğitim ve öğretimle uğraşan üniversitelerin temel işlevlerinden biri de bilimsel araş..

150,00TL

İSLAM ve BİREYSELLEŞME

İSLAM ve BİREYSELLEŞME

Dini bireyselleşme veya dinsel bireycilik kavramları hem entelektüel hem de akademik anlamda hala ba..

120,00TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 88 (4 Sayfa)