- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Yetkin Yayınları
 • HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

Notlu - Gerekçeli
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI 
2020/10 7. Baskı, 979 Sayfa,  
ISBN 978-605-05-0655-6

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz 7

İçindekiler9

Kısaltmalar Cetveli15

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi19

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri
Karşılaştırma Tablosu33

HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi53

HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini
Gösterir Cetvel54

1. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10459

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
 yargı yeri belirlenmesi……...............................1-2359

Birinci Ayırım: Görev1-459

İkinci Ayırım: Yetki5-1965

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
 kararı üzerine yapılacak işlemler ve
 yargı yeri belirlenmesi20-2377

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
 ilkeler24-3381

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
 reddi ve hukuki sorumluluğu34-4990

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
 yasaklılığı ve reddi34-4590

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-49103

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
 Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-83109

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-56109

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-60113

 

MaddeSayfa

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
 davaya müdahale61-70116

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-83126

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-89135

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
 ve adli tatil90-104140

Birinci Ayırım: Süreler90-94140

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-101144

Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104148

 

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
 ilk itirazlar105-117153

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-113153

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar114-117164

Birinci Ayırım: Dava şartları114-115164

İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-117168

 

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-186170

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-125170

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-135178

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
 ikinci cevap dilekçesi136185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-142186

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
 sırasındaki özel durumlar143-183195

Birinci Ayırım: Tahkikat143-146195

İkinci Ayırım: Duruşma147-162197

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
 bekletici sorun163-165213

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
 ve ayrılması166-168215

Beşinci Ayırım: İsticvap169-175219

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
 düzeltilmesi176-183223

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
 tahkikat183/A230

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
 ve sözlü yargılama184-186232

MaddeSayfa

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293235

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198235

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224242

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239271

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265280

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287298

ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292325

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293329

 

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
 taraf işlemleri294-315330

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303330

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
 tamamlanması304-306………339

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
 taraf işlemleri307-315342

 

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322348

 

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
 adli yardım323-340355

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333355

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340366

 

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381373

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360373

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373392

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381404

1086 sayılı HUMK’nun 427-454.
HÜKÜMLERİ411

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388421

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406428

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399428

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
 geçici hukuki korumalar400-406446

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444451

 

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452484

 

2. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

—Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
 Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
 Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun495

—Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
 Yargılama Usullerine Dair Kanun515

—Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun
 Yönetmeliği (ilgili maddeler)519

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi539

—Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 (ilgili maddeler)551

—Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği553

––Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi595

— Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
 Kullanılması Hakkında Yönetmelik599

—Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)605

—Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)611

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi629

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi631

—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi633

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği635

—Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi673

—İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu679

—İş Mahkemeleri Kanunu685

—Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)691

—Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun699

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
 Kanun701

—Milletlerarası Tahkim Kanunu715

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği729

—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ731

 

 

Sayfa

—Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin
 Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin
 Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin
 Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik735

—Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)739

—Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)745

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına
 Dair Yönetmelik749

—Elektronik Tebligat Yönetmeliği787

—Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 (ilgili maddeler)797

—Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği803

—Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği817

—Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği
 (ilgili maddeler)821

—Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
 Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
 Yürütülmesine Dair Yönetmelik843

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ937

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506556
 • Yazar Adı          : Ramazan ARSLAN - Ejder YILMAZ - Sema TAŞPINAR AYVAZ - Emel HANAĞ
 • Basım               : 7. Baskı, Ekim 2020
 • Ebat                  : 13,5x19,5 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 979
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 65,00TL


Etiketler: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Yetkin Yayınları