- İCRA VE İFLAS KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Yetkin Yayınları
 • İCRA VE İFLAS KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli15

 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu
değiştiren kanunlar listesi17

1. Bölüm

 MaddeSayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

İkinci Bap

İlâmların İcrası24-4136

 

I -Para ve teminattan başka
borçlar hakkında ilâmların  icrası24-3136

II -Para ve teminat verilmesi
hakkındaki ilâmların icrası32-33/a46

III -Müşterek hükümler34-4148

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip42-7352

 

I -Takibin muhtelif tarzları42-4952

II -Yetki5056

III-Tatiller ve talikler51-5656

IV-İcra tebliğleri5759

V -Takip talebi58-5959

VI-Ödeme emri ve itiraz60-7361

MaddeSayfa

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip74-144/a76

I -Mal beyanı74-7776

II -Haciz78-10577

III-Paraya çevirme (satış)106-137101

IV-Paranın paylaştırılması138-144/a122

 

Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi
Yolile Takip145-153/a128

I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147128

II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d129

III-Müşterek Hükümler150/e-153/a132

 

Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip154-183139

I-Yetki154139

II-İflâs yolile adi takip155-166139

III-Kambiyo senetleri hakkındaki
hususi takip usulleri167-176/b145

      A) Haciz yolu ile takip 168-170/b145

B) İflâs yolu ile takip171-176150

      C) Müşterek hükümler176/a-176/b153

IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181153

V-İflâsın kaldırılması182-183161

 

Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri184-207162

I -Borçlunun malları hakkında
iflâsın neticeleri184-194162

II -Alacaklıların hakları üzerine
iflâsın tesirleri195-207167

MaddeSayfa

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi208-256174

I-Masanın teşkili208-217174

II-Alacaklıları davet218-220177

III-Masanın idaresi221-229178

IV-Alacakların tahkiki ve
sıralarının tayini230-236184

V-Masanın tasfiyesi237-246187

VI-Paraların paylaştırılması247-253190

VII- İflâsın kapanması254-256192

 

Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz257-268194

 

Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî
Hükümler ve Kiralanan
Taşınmazların Tahliyesi269-276202

 

On Birinci Bap

İptal Davası277-284208

 

On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri
ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla
Yeniden Yapılandırılması285-309/ü213

I -Adî konkordato285-308/g213

II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve
borçların yapılandırılması308/h249

III -İflâstan sonra konkordato309252

IV-Malvarlığının terki suretiyle
konkordato309/a-309/l263

MaddeSayfa

V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin
uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırılması309/m-309/ü272

 

On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311283

 

On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi312-316284

 

On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde
Mühlet ve Tatil317-330285

I-Fevkalâde mühlet317-329/a285

II-Fevkalâde hallerde tatil330291

 

On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler331-354292

 

On Yedinci Bap

Hususî Hükümler 355-362306

Kanun Yollarına Başvurma ve
Son Maddeler363-370-Ek Madde 1308

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

-ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
(ilgili maddeler)329

 

Sayfa

-BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN (ilgili maddeler)341

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME343

-İCRA ve İFLÂS KANUNU
YÖNETMELİĞİ351

-İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ
SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ451

-İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve
TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ473

-KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ475

-KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK477

-KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK487

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI
YÖNETMELİĞİ493

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ
ÜCRET TARİFESİ513

-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK517

-TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve
TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK (ilgili maddeler)533

-YARGITAY’DAN VERİLEN İCRA VE
İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN
YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK545

 

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ549

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İCRA VE İFLAS KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506549
 • Yazar Adı          : Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr Ramazan ARSLAN - Prof. Dr Sema
 • Basım               : 6. Baskı, 2020
 • Ebat                  : 13,5x19,5 cm
 • Kapak               : Karton kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 564
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 55,00TL


Etiketler: İCRA VE İFLAS KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Yetkin Yayınları