Astana Yayınları

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

İnsanlar tarih boyunca anlaşmak ve kültür aktarımını sağlamak için çeşitli diller kullanmışlardır. T..

195,00TL

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Bir toplumun devlet yapısı ve yaşadığı siyasi gelişmeleri doğru anlamanın temel koşullarından biri o..

26,00TL

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (2. Baskı)

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (2. Baskı)

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin Toplumsal Yapısı’nın ilkbaskısı 2014’te yayınlandı. Aradan geçe..

125,00TL

Osmanlı'nın Yükseliş Çağında İslambol Okçuları

Osmanlı'nın Yükseliş Çağında İslambol Okçuları

"İmām Ebū Caʿfer-i Ṭaberī ve "Mir‛atü’z-Zamān” mü‛ellifi Mesʿūdī, maḥallinde beyān eylemişlerdür ki ..

89,00TL

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EKONOMİ: ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EKONOMİ: ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli mirasçısıdır. Osmanlı’nın birikimi Cumhuriy..

111,00TL

Otoriter Anayasacılık

Otoriter Anayasacılık

Anayasa hukukunda Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen akademisyenlerinden Mark Tushnet bu ese..

95,00TL

OZAN NUFAL UFACIK Hayatı-Sanatı-Şiirleri

OZAN NUFAL UFACIK Hayatı-Sanatı-Şiirleri

Kökeni asırlar öncesine uzanan ve kültürel kimliğimizin birçok ögesini içinde barındıran âşıklık gel..

79,00TL

ÖZGÜR SÖZLER

ÖZGÜR SÖZLER

Öğrenmek ve öğrendiklerini yazarak başkalarına aktarabilmek güzel bir erdemdir.  Sadece okumak,..

150,00TL

Proje, Makale-Tez Yazım ve Sunum Teknikleri

Proje, Makale-Tez Yazım ve Sunum Teknikleri

Eğitim kalitesinin artırılmasında ve özellikle de ülke kalkınmasının ileri düzeylere taşınmasında ar..

95,00TL

REALİZM PERSPEKTİFİNDEN KÜRESEL BİR GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ: KAPASİTE, KABİLİYET VE İŞBİRLİĞİNİN SINIRLARI

REALİZM PERSPEKTİFİNDEN KÜRESEL BİR GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ: KAPASİTE, KABİLİYET VE İŞBİRLİĞİNİN SINIRLARI

Bu kitap, Avrupa Birliği (AB) ’nin realizm kuramının varsayımları çerçevesinde küresel güvenlik akt..

240,00TL

RESÂİL (Mektuplar) (Erken Dönem İbâzî Klasiği)

RESÂİL (Mektuplar) (Erken Dönem İbâzî Klasiği)

Resâil tabiunun büyük alimlerinden İmam Câbir b. Zeyd tarafından yazılan on sekiz mektuptan oluşmakt..

44,00TL

RESAİL (Mektuplar) (Erken Dönem İbazi Klasiği) (2.BASKI)

RESAİL (Mektuplar) (Erken Dönem İbazi Klasiği) (2.BASKI)

Resâil tabiunun büyük alimlerinden İmam Câbir b. Zeyd tarafından yazılan on sekiz mektuptan oluşmakt..

95,00TL

Sağlık Sektöründe Açık Etme (Whistleblowing)

Sağlık Sektöründe Açık Etme (Whistleblowing)

İşletmelerde çeşitli sebeplerle meydana gelen etik/ahlaki olmayan ya da kanun dışı olumsuz birçok ol..

130,00TL

Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar:  Çankırı Tuz Mağarası Örneği

Sağlık Turizminde Yeni Açılımlar: Çankırı Tuz Mağarası Örneği

Kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının en önemli sorunlarından biri, hiç kuşku yok ki, yeterli sağlı..

150,00TL

SAĞLIKTA KALİTE ve MÜKEMMELLİK ARAYIŞI: ALTI SİGMA

SAĞLIKTA KALİTE ve MÜKEMMELLİK ARAYIŞI: ALTI SİGMA

Kusursuz çalışan bir sistem mükemmellik midir? Yoksa mükemmellik hiç ulaşılamayan bir ütopya mıdır? ..

120,00TL

Salgına Dirençli Kent İçin Sosyal Dirençlilik (Çankırı İli Örneği)

Salgına Dirençli Kent İçin Sosyal Dirençlilik (Çankırı İli Örneği)

Yüksek düzeyde eğitim ve öğretimle uğraşan üniversitelerin temel işlevlerinden biri de bilimsel araş..

150,00TL

Satrançla Hedefe Doğru

Satrançla Hedefe Doğru

Bu kitap, satrancın temel kavramlarını, bilinmesi gereken oyun taktiklerini, oyunun kurallarını, açı..

130,00TL

ŞİA-İMAMİYYE’NİN BiD‘AT ANLAYIŞI -Sünni Bid‘at Anlayışı ile Teolojik Mukayese-

ŞİA-İMAMİYYE’NİN BiD‘AT ANLAYIŞI -Sünni Bid‘at Anlayışı ile Teolojik Mukayese-

Bid‘at anlayışları genel hatlarıyla benzer olan İmâmiyye ve Ehl-i sünnet; ehl-i bid‘ata yöneltilen i..

100,00TL

Şimal Yıldızı Kore'de

Şimal Yıldızı Kore'de

25 Haziran 1950 sabahında başlayan Kore Savaşı, Soğuk Savaşın ilk sıcak çatışması olarak tarihte yer..

66,00TL

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ VE KENT YÖNETİMİ (2. Baskı)

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ VE KENT YÖNETİMİ (2. Baskı)

“Demokrasi ve Sivil Toplum” kavramları, tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan ve süreç içinde ev..

400,00TL

Siyaset Yönetimi Felsefesi

Siyaset Yönetimi Felsefesi

Bu çalışmada birey, toplum ve iktidar ilişkisi siyaset felsefesi normları içerisinde aksiyolojik değ..

120,00TL

Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler

Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler

Toplumu oluşturan bireylerin siyasete katılım yoğunluklarında ve şekillerinde farklılıklar bulunmakt..

160,00TL

Gösterilen: 289 ile 312 arası, toplam: 419 (18 Sayfa)