Kamu Hukuku Arşivi Dergisi

ASTANA YAYINLARI AKADEMİK ARAŞTIRMALARI DESTEKLİYOR

1999 yılından beri yayınlanan Türkiye’nin ilk hakemli dergilerinden Kamu Hukuku Arşivi Dergisi (KHuKA) yayın hayatını Astana Yayınları ile sürdürmektedir. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz hakemli olup, sadece kamu hukuku alanına ilişkin makaleleri kabul etmektedir. Çalışmalar kör hakem sistemiyle değerlendirilir. Dergide ayrıca kamu hukuku alanına ilişkin içtihat tahlillerine de yer verilecektir. Akademik emeğe saygının bir gereği olarak hakem incelemesinden geçerek yayınlanan makalelere ve mahkeme kararları tahliline telif ücreti ödenecektir. Bu konuda  kamuhukukuarsividergisi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Editörler:

Doç. Dr. Murat TÜMAY
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÇAMURCUOĞLU
Ankara HBV Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi

Arşivi Görüntülemek İçin Tıklayınız.