• KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap)

Modern toplum hayatında devlet tarafından üretilen hizmetler olmadan günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak pek mümkün görünmemektedir. Kamu yönetimi, bu kamusal hizmetlerin üretilip vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir vazife görmektedir. Nüfusun artması, toplumsal ve siyasal yapının değişmesi, teknolojinin ilerlemesi gibi bir çok sebep, kamu hizmetlerine olan taleplerin çeşitlenmesine ve artmasına sebep olmuştur. Bu taleplere yönelik olarak üretilecek politikaların yürütme gücü olması nedeniyle, kamu yönetimi gün geçtikçe daha önem arz etmekte ve üzerinde daha fazla durulmaktadır. Bu açıdan kamu yönetimini daha etkin kılmak amacıyla kamu yönetiminin yapısı, işleyişi ve sorunları hakkında öncesine oranla daha fazla soru sorulmakta ve araştırma yapılmaktadır. Özellikle 1980 sonrası dönemden sonra kamu yönetiminin, ne olduğu ve olacağı; nasıl çalıştığı ve çalışması gerektiği gibi konularda çok farklı paradigmalar ortaya çıkmıştır. Öte yandan, özellikle bilgi iletişim teknolojilerinde ve insan hakları alanında meydana gelen gelişmeler de kamu yönetimini yakından etkilemiştir. Bütün bu etkenlerin kamu yönetimine yansımalarını açıklamak üzere, özellikle son otuz yıldır, oldukça yoğun olarak yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar kamu yönetimi literatürünü de önemli ölçüde genişletmiştir. Bu çalışma, sözünü ettiğimiz gelişmeler neticesinde literatüre yeni giren kavramları, terimleri, kuramları, bilgileri ve bakış açılarını alana ilişkin temel kavramlardan yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

Çalışma kapsamında 1000 civarında kavram belirlenmiş olup, bu kavramların belirlenmesinde kamu yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde ansiklopedi, sözlük, sempozyum ve süreli yayın taraması ve madde yazarı katkılarından yararlanılmıştır. Çalışmada her bir maddede yer alan kavramlara ilişkin öz ve güncel bilgilerin verilmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca çalışma, kamu yönetiminin çevresi ile bir bütün oluşturduğu gerçeğinden yola çıkılarak, sadece "kamu yönetimi” ile ilgili terim ve kavramlarla sınırlandırılmayıp, ekonomi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, işletme, hukuk, çevre gibi bilim dallarının kamu yönetimi ile kesişen kavramlarını da içine alacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Kamu yönetimi tarihsel süreç içinde iş yapma ve yaptırma eyleminin yegane aracı olarak daima varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte bir bilim dalı haline gelmesi yakın bir zamana denk gelmektedir. Bu nedenle kamu yönetimi bilimi bir çocuk misali günden güne büyüyen ve hacmi artan bir bilim dalıdır. Diğer yandan, toplumlar ve yapılar değiştikçe doğaldır ki, kamu yönetimi de değişecektir. Bu nedenle, şu anda belirlemiş olduğumuz 1000 adet kavrama yenileri eklenmeye devam edecektir. Bu durum, çalışmamızın uzun dönemli ve kapsamlı olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ilk fasikülde 127 kavramla yayına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmada ise 130 kavram alanında uzman kişilerce hazırlanmıştır. Kavramların seçiminde disiplinde ‘anahtar kavram’ olmaları ve güncellik temel belirleyiciler olmuştur. Kavramların açıklanmasında öz bilgilerin bütünsel bir şekilde verilmesine ve bu kavramların gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda açıklık getirilmesine büyük önem verilmiştir. Yazarların çalışmaları hem etik açıdan hem de çift kör hakem sistemi ile değerlendirilerek yayına hazırlanmıştır. Böylelikle titiz ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan eserin, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler ile akademisyenlerin temel başvuru kaynağı olacağını umuyoruz.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap)

  • Marka: E-KİTAP
  • Ürün Kodu: 9786257890748
  • Yazar Adı       : Yasemin MAMUR IŞIKÇI - Esmeray ALACADAĞLI - Emre AKCAGÜNDÜZ
  • Basım            : 2. Baskı, Oc
  • Kapak            : https://play.
  • Sayfa Sayısı   : 1154
  • Stok Durumu:
  • 280,00TL


Benzer Ürünler

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ VE KENT YÖNETİMİ (2. Baskı)

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ VE KENT YÖNETİMİ (2. Baskı)

“Demokrasi ve Sivil Toplum” kavramları, tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan ve süreç içinde ev..

343,00TL

Etiketler: Yasemin MAMUR IŞIKÇI - Esmeray ALACADAĞLI - Emre AKCAGÜNDÜZ KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ 2.CİLT GENİŞLETİLMİŞ 2.BASKI (e-kitap)